.
Promotion

นักศึกษาปริญญาตรีรับส่วนลด 5 - 10%

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สามารถใช้ได้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น
2. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะกับคอร์สเรียนกลุ่มเท่านั้น
3. ราคาคอร์ส ไม่เกิน 9,000 บาท รับส่วนลด 5%
4. ราคาคอร์ส เกิน 9,000 บาท ขึ้นไป รับส่วนลด 10%
5. ต้องมีการวางมัดจำค่าเรียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
6. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ

.
Promotion

ลูกค้าเก่าสมัครอบรมโปรแกรมถัดไป รับส่วนลด 5 - 10%

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สามารถใช้ได้กับนักเรียนเก่าที่เคยมาเรียนกับทางสถาบันแล้วเท่านั้น
2. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะกับคอร์สเรียนกลุ่มเท่านั้น
3. ราคาคอร์ส ไม่เกิน 9,000 บาท รับส่วนลด 5%
4. ราคาคอร์ส เกิน 9,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 10%
5. ต้องมีการวางมัดจำค่าเรียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
6. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ

.
Promotion

จับกลุ่มมาเรียน 4 ท่าน จ่าย 3 ฟรี 1

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สิทธิ์นี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ จับกลุ่มกันมาเรียนเอง เท่านั้น
2. การจับกลุ่มมาเรียน ต้องมาเรียน พร้อมกันทุกท่านภายในคอร์สเดียวกัน เท่านั้น
3. ต้องมีการวางมัดจำค่าเรียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
4. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับคลาสเรียนวันเสาร์ และอาทิตย์เท่านั้น
5. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ

ขอใบเสนอราคา

    แจ้งชำระเงิน