Lumion

รายละเอียดการสอน Lumion
เวลาเรียนทั้งหมด 16 ชั่วโมง
จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง
.
สิ่งที่ลูกค้าได้รับในการเรียน
– เอกสารประกอบการสอน Lumion
– ใบรับรองจบคอร์ส Lumion
– สิทธิ์เรียน Lumion ทบทวนฟรี 1 ปี

6,900 ฿

THB

วีดีโอผลงาน Lumion for interior & Exterior Animation


หลักสูตร 16 ชั่วโมง จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง ราคา 6,900 บาท

หัวข้อการสอน 3D Animation for Architecture & Interior with Lumion
ครั้งที่ 1

– การควบคุมกล้อง และหน้าจอสำหรับการทำงานในโปรแกรม Lumion
– เทคนิคการนำวัตถุลงในพื้นที่ทำงานให้ถูกต้อง และเหมาะสม
– การนำโมเดลจากโปรแกรมอื่นๆ เข้ามาทำงานในโปรแกรม Lumion
– การสร้างแนวการวิ่งของกล้องวิดีโอ
– การเรนเดอร์วิดีโอ
– การเซฟไฟล์งาน
– การโหลดไฟล์
– การวางวัตถุใหม่
– การเพิ่มแสงสว่างแบบส่องเฉพาะจุด
– การเปิดปิดเงาของแสงสว่าง
– วิธีการลบวัตถุที่ไม่ต้องการ
– การคัดลอกวัตถุที่เหมือนกัน
– การล็อคตำแหน่งของวัตถุ
– การเคลื่อนย้ายวัตถุ
– ทำให้วัตถุมีทิศทางเหมือนกัน
– ทำให้วัตถุอยู่ในตำแหน่งตรงกัน
– การกระจายวัตถุอัตโนมัติ
– การย้ายวัตถุหลายๆชิ้นในครั้งเดียว
– การทำให้วัตถุมีระยะเท่าๆกัน
– การเลือกวัตถุหลายๆชิ้นด้วยเมาส์
– การเลือกวัตถุที่อยู่ต่างหมวดหมู่
– การตั้งค่าคุณสมบัติของแสง
– การตั้งค่ารถ (สีรถ)
– การย้อนกลับคำสั่งก่อนหน้า
– การตั้งค่าแนวระดับของน้ำ
– การใช้เลเยอร์เพื่อการแสดง-ซ่อนวัตถุ
– การสร้างเกาะและวางวัตถุ
– การวางวัตถุหลายๆชิ้นในครั้งเดียว
– การหมุนมุมกล้องรอบๆวัตถุ
– การเปลี่ยนสีของพืชพันธ์และฤดูกาล

ครั้งที่ 2
– การสร้างบรรยากาศให้ใบไม้ร่วง
– การสร้างน้ำพุ
– การตั้งค่าลักษณะของหญ้าในรูปแบบต่างๆ
– การวางต้นไม้ และก้อนหินแบบกระจายตัว (Random)
– การวางวัตถุปริมาณเยอะในครั้งเดียว
– การวางวัตถุตาม Node
– เทคนิคการเลือกวัตถุตามหมวดหมู่
– วิธีการค้นหาวัตถุที่ต้องการตามหมวดหมู่
– การวางวัตถุตามลักษณะภูมิประเทศ
– การลงสีพื้นผิวให้วัตถุที่นำเข้ามาให้กลมกลืนกับภูมิประเทศ
– Interior & Exterior Workshop (ภาพนิ่ง)

ครั้งที่ 3
– การสร้างวิดีโอ
– การใส่เอฟเฟคให้กับวีดีโอ
– การใส่เอฟเฟคให้กับวีดีโอทั้งหมด
– การปรับความเร็วให้กับวีดีโอ
– วิธีการรวมไฟล์วีดีโอ
– การลบคลิปออกจากวิดีโอ
– การปรับแต่งคลิป และมุมกล้อง
– การเรียบเรียงคลิปก่อน – หลัง
– การเปลี่ยนชื่อคลิป
– สั่งเล่นคลิปย่อยหรือคลิปทั้งหมด
– การใส่หลายเอฟเฟคในวิดีโอ
– สร้างพื้นหลังสีดำเลือนลาง
– การทำให้รถและคนเคลื่อนที่
– การใส่คลิปใม่ระหว่างคลิปที่มีอยู่แล้ว
– การเลื่อนดูมุมมองคลิป
– การซูมมุมกล้องเข้า-ออก
– การใส่เอฟเฟคภาพยนต์
– การนำเข้าวิดีโอจากภายนอก
– การนำเข้าภาพจากภายนอก
– การตั้งค่าคุณภาพและขนาดไฟล์ที่จะบันทึก
– Booth & Interior Workshop (Animation)

ครั้งที่ 4
– การบันทึกไฟล์วิดีโอบางส่วน
– การบันทึกภาพจากไฟล์วิดีโอ
– การบันทึกเฟรมของวิดีโอเป็นไฟล์ภาพหลายๆไฟล์
– การสร้างมุมกล้องจากมุมมองเดียว
– การเซฟไฟล์ให้แสดงภาพประเภทต่างๆ เช่น แสดงวัสดุ แสดงหมวดหมู่
– การคัดลอกไฟล์วิดีโอ
– การสร้างมุมมองระดับสายตา
– การตั้งค่าภาพนิ่ง (ขนาด ความละเอียด)
– การปรับแต่งวัตถุในมุมมองเอฟเฟค
– การปรับตั้งค่า Hyperlight (แสงและเงาเสมือนจริง)
– การใส่เอฟเฟคที่แตกต่างกันของแต่ละภาพ
– การ Render ภาพทั้งหมดในครั้งเดียว
– Exterior Workshop (Animation)

แบบฟอร์มสมัครอบรม

    คอร์สที่น่าสนใจ

    ขอใบเสนอราคา

      แจ้งชำระเงิน