Matrix

รายละเอียดหลักสูตร Matrix
เวลาเรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง
จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง
.
สิ่งที่ลูกค้าได้รับในการเรียน
– ใบรับรองจบคอร์ส Matrix
– สิทธิ์ทบทวนเรียน Matrix ฟรี 1 ปี

12,000 ฿

THB

ภาพรวมหลักสูตรการสอน Matrix

โปรแกรม Matrix เป็นโปรแกรมที่ได้รับความความนิยมในวงการออกแบบเครื่องประดับ และอัญมณีทั่วโลก โดยที่เป็นการหลอมรวมความสามารถหลักๆ จากโปรแกรม Rhino มาใช้ใน Matrix และเพิ่ม Interface ที่เหมาะสมกับงานจิวเวอรี่โดยเฉพาะ อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถเฉพาะทางของเครื่องมือในโปรแกรม Matrix ให้ง่ายต่อการออกแบบจิวเวอรี่ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงง่ายๆ ทั่วไป (Simple Shapes) หรือฟรีฟอร์ม (Organic Shapes) ที่มีเส้นโค้ง (Curve) เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทำให้สามารถออกแบบเครื่องประดับเป็นงาน 3 มิติ และสามารถส่งไปที่ CAM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งโปรแกรม Matrix ยังสามารถทำให้โมเดลมีภาพที่เสมือนจริงได้ด้วย Vray ซึ่งเป็นโปรแกรม Render ที่อยู่ในตัวโปรแกรม Matrix โดยตรง และได้รับการยอมรับในทุกวงการว่าสวยงาม สมจริง ดังนั้นทางเราจึงนำหลักสูตรการสอน Matrix มาเป็นโปรแกรมหลักของสถาบันในการสอนคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบจิวเวอรี่เป็นหลัก โดยที่อาจารย์ผู้สอน Matrix จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Matrix และ Rhinoceros มามากกว่า 15 ปี ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่า เมื่อเรียนคอร์ส Matrix กับทางเราแล้วจะต้องสามารถนำไปเขียนชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม พร้อมสามารถนำไปจบงานผ่านเครื่องผลิต เช่น เครื่อง RP หรือ CNC ได้อย่างแน่นอน

หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง ราคา 12,000 บาท

หัวข้อการสอนหลักสูตร 3D for Jewelry Design with Matrix

ครั้งที่ 1 (Program introduction)
– เรียนรู้ interface ของโปรแกรม Rhino
– Toolbars และการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับการใช้งาน
– View – Top Front Side และการ Zoom หรือ หมุนดูชิ้นงาน
– การปรับรูปแบบการแสดงผลระหว่างการทำงาน – Wireframe, Render, Shade, Ghost
– การใช้งาน Layer และ Properties
– เรียนรู้การใช้งาน Osnap, Gumball และ History update
– เรียนรู้พื้นฐานของการขึ้นงาน รู้จัก curve, surface, solid, mesh
– เรียนการ Save, Open , Import, Export งาน
– เรียน Standard tool ในการใช้งานเบื้องต้น – Move, Hide, Lock, Copy, Undo, Redo, Group, Scale

ครั้งที่ 2 (Curve , Solid basic creation & Drafting)
– เรียนคำสั่งการสร้าง curve รูปแบบต่าง ๆ
– เรียนคำสั่งการปรับแต่ง curve เช่น offset, chamfer, fillet ,trim, split, point on, rebuild, Mirror
– เรียนคำสั่งสร้าง Solid สำเร็จรูป รูปทรงต่าง ๆ
– เรียนคำสั่ง pipe และ extrude ซึ่งเป็นการขึ้น Solid อย่างง่าย
– เรียนคำสั่ง Boolean หรือการตัด Solid
– เรียนคำสั่ง Flow
– เรียนคำสั่งที่ใช้ในการวัดขนาด
– เรียนการนำรูปภาพเข้ามาใส่เพื่อทำการดราฟ
* แบบฝึกหัดทำจี้ และสร้อย *

ครั้งที่ 3 (Surface build tools for symmetrical object)
– เรียนคำสั่งการขึ้น surface สำหรับงานสมมาตร – Sweep 1&2 rail, Revolve
– เรียนคำสั่งการปรับแต่ง surface และ solid ด้วย cage edit
– เรียนการสร้างลวดลายลงบนชิ้นงานแบบแบบนูนต่ำ
– เรียนคำสั่ง Rectangular array
– เรียนคำสั่งการวางเพชรและหนามเตยแบบเป็นแถบ
* แบบฝึกหัดทำต่างหูยาว *

ครั้งที่ 4 (Surface build tools for freeform object)
– เรียนคำสั่งการขึ้น surface สำหรับงานFreeform – Surface from curve network, Loft, Patch
– เรียนคำสั่ง Project ตรา หรือสัญลักษณ์ลงบน surface
– เรียนการเจาะ surface เพื่อทำการฝังพลอย
– เรียนการวางพลอยและหนามเตยแบบ 1 ต่อ 1
– เรียนการใช้คำสั่ง profile placer
* แบบฝึกหัดทำเข็มกลัดกวาง *

ครั้งที่ 5 (Auto builder in matrix and ring making)
– เรียนการใช้คำสั่งขึ้นทรงแหวนอัตโนมัติใน Matrix
– เรียนการเก็บน้ำหนักแหวน
– เรียนคำสั่ง curve from 2 view
– เรียนการใช้ Profile placer with 2 rail ในการสร้างแหวน
– เรียนสร้าง text อัตโนมัติ
– เรียนคำสั่ง Polar array
– เรียนคำสั่ง un trim
– เรียนการสร้างกระเปาะพลอยด้วยตัวเองและด้วยคำสั่งอัตโนมัติ
– เรียนคำสั่งการใส่ milgrain และ bead
– เรียนการสร้างเตยแบบตัดด้วยคำสั่ง cutter
* แบบฝึกหัด ทำแหวนเพชรล้อม 1 วง และแหวน signet 1 วง *

ครั้งที่ 6 (3D print preparing and Presentation making)
– เรียนการสร้างพลอยทรงใหม่ๆด้วยตนเอง
– เรียนการใช้ Ring resize สำหรับแก้ไขขนาดแหวน
– เรียนการตรวจสอบรอยรั่ววัตถุ และการแก้ไข
– เรียนการ export งานเพื่อใช้สำหรับเครื่อง 3D print
– เรียนการชั่งน้ำหนักชิ้นงาน
– เรียนการใช้ Gem report
– เรียนการจัดเพจบอกขนาดชิ้นงานด้วยคำสั่ง Measure
– เรียนการ save รูปงานเพื่อใช้ในการจัดเพจบอกขนาด
– เรียนการ Render ชิ้นงานแบบวัสดุเสมือนจริงด้วย Vray
* แบบฝึกหัด จัดหน้ากระดาษงานจากชิ้นงานแหวนเพชรล้อมในครั้งก่อน *

แบบฟอร์มสมัครอบรม

    คอร์สที่น่าสนใจ

    ขอใบเสนอราคา

      แจ้งชำระเงิน