Autocad (Workshop)

รายละเอียดหลักสูตร Autocad (Workshop)
เวลาเรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง
จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง
.
สิ่งที่ลูกค้าได้รับในการเรียน
– ใบรับรองคอร์ส Autocad (Workshop)
.
หมายเหตุ
– ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนหลักสูตรการสอน Autocad พื้นฐานมาก่อน

15,000 ฿

THB

ภาพรวมของหลักสูตร Autocad (Workshop) สำหรับงานเขียนแบบขออนุญาตทางด้านสถาปัตยกรรม

หลักสูตรการสอน AutoCAD (Workshop) ในคอร์สนี้จะไม่มีการสอนคำสั่งพื้นฐานเหมือนในคอร์สพื้นฐานคอร์สแรก แต่จะมุ่งเน้นในการทำ Workshop อย่างเดียว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะความสามารถในการเขียนแบบงานจริง และสามารถนำคำสั่งมาประยุกต์ใช้รวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ไป ลูกค้าจะสามารถเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้างได้ครบ ถูกต้อง และสมบูรณ์แบบตามหลักการ (ผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรนี้ ต้องผ่านการเรียนหลักสูตรพื้นฐาน Autocad จากทางสถาบันมาก่อน)

หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง ราคา 15,000 บาท

หัวข้ออบรมหลักสูตร 2D for Architecture with AutoCAD (Workshop)
ครั้งที่ 1 (First Floor Plan)
– สอนเขียนแบบ Autocad แปลนชั้นที่ 1 พร้อมใส่เฟอร์นิเจอร์

ครั้งที่ 2 (Second Floor Plan)
– สอนเขียนแบบ Autocad แปลนชั้นที่ 2 พร้อมใส่เฟอร์นิเจอร์

ครั้งที่ 3 (Roof Plan & Layout)
– สอนเขียนแบบ Autocad งานหลังคา และผังบริเวณ

ครั้งที่ 4 (Section & Elevation)
– สอนเขียนแบบ Autocad งานรูปตัด
– สอนเขียนแบบ Autocad งานรูปด้าน

ครั้งที่ 5 (Door & Window & Stair Details)
– สอนเขียนแบบ Autocad งานขยายประตู – หน้าต่าง
– สอนเขียนแบบ Autocad งานขยายบันได

ครั้งที่ 6 (Bathroom Details)
– สอนเขียนแบบ Autocad งานขยายห้องน้ำ

แบบฟอร์มสมัครอบรม

    คอร์สที่น่าสนใจ

    ขอใบเสนอราคา

      แจ้งชำระเงิน