Rhinoceros (Tension Membrance)

รายละเอียดหลักสูตร Rhino (Tension Membrance)
เวลาเรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง
จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง
.
สิ่งที่ลูกค้าได้รับในการเรียน
– ใบรับรองจบคอร์ส Rhino (Tension Membrance)
.
หมายเหตุ
– ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนหลักสูตร Rhinoceros พื้นฐานมาก่อน

18,000 ฿

THB

ภาพรวมของหลักสูตร Rhino (Tension Membrance)

หลักสูตรนี้เหมาะกับทั้งผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาที่ต้องการออกแบบ เขียน 3D หลังคารูปทรง Freeform หรือผ้าใบแรงดึงสูงในลักษณะต่างๆ โดยการใช้โปรแกรม Rhinoceros ซึ่งนอกจากจะทำให้ขึ้นหลังคารูปอิสระต่างๆ ได้แล้ว เรายังสามารถคำนวณพื้นที่ของผ้าใบทั้งหมด วางแผนในการตัดผ้าใบได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อความประหยัดเวลาในการทำงาน และคุ้มค่าในการลงทุน

หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง ราคา 18,000 บาท

หัวข้อการสอนหลักสูตร 3D for Tension Membrance with Rhinoceros

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

แบบฟอร์มสมัครอบรม

    คอร์สที่น่าสนใจ

    ขอใบเสนอราคา

      แจ้งชำระเงิน