Rhinoceros (Automotive Parts)

รายละเอียดหลักสูตร Rhino (Automotive Parts)
เวลาเรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง
จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง
.
สิ่งที่ลูกค้าได้รับในการเรียน
– ใบรับรองจบคอร์ส Rhino (Automotive Parts)
– สิทธิ์ทบทวนเรียน Rhino (Automotive Parts) ฟรี 1 ปี
.
หมายเหตุ
– ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนหลักสูตร Rhinoceros พื้นฐานมาก่อน

18,000 ฿

THB

หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง ราคา 18,000 บาท

หัวข้อการสอนหลักสูตร 3D for Automotive Parts with Rhinoceros
ครั้งที่ 1

 

ครั้งที่ 2

 

ครั้งที่ 3

 

ครั้งที่ 4

 

ครั้งที่ 5

 

ครั้งที่ 6

แบบฟอร์มสมัครอบรม

    คอร์สที่น่าสนใจ

    ขอใบเสนอราคา

      แจ้งชำระเงิน