Photoshop

รายละเอียดหลักสูตร Photoshop
เวลาเรียนทั้งหมด 12 ชั่วโมง
จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง
.
สิ่งที่ลูกค้าได้รับในการเรียน
– ใบรับรองจบคอร์ส Photoshop
– สิทธิ์ทบทวนเรียน Photoshop ฟรี 1 ปี

4,900 ฿

THB

หลักสูตร ทั้งหมด 12 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 4.0 ชั่วโมง ราคา 4,900 บาท

หัวข้อในการสอน Graphic Design with Photoshop
ครั้งที่ 1 (Interface & Tools)
– แถบคำสั่ง (Menu Bar)
– แถบกำหนดรูปแบบของเครื่องมือ (Tool Option Bar)
– กล่องเครื่องมือ (Toolbox)
– การกำหนดความละเอียดภาพ
– การใช้เครื่องมือ Move , Pan และ Zoom
– การใช้เครื่องมือในหมวด Selection >> Marqee , Lasso และ Majic Wand
– การสร้าง Selection แบบอิสระ และรูปทรงมาตรฐาน
– การเพิ่ม และลดขนาดพื้นที่ Selection
– การเพิ่มเส้นขอบให้กับ Selection ด้วยคำสั่ง Stoke
– การกำหนดพื้นที่ Selection ให้มีขอบฟุ้งกระจายด้วย Feature
– การเทสีลงสีในพื้นที่ Selection (Fill) ด้วย Paint Bucket & Gradient Tool
– การเลือกสีจาก Foreground & Background
– การสร้าง , ปรับแก้ตัวอักษร (Text) และการแก้ปัญหาสระลอย

ครั้งที่ 2 (โหมดสีภาพ และการปรับแต่งภาพ)
– การใช้งาน Layer , Layer Mask , Channel
– การใช้งาน History
– การซ่อมภาพทีเสียหายด้วยเครืองมือปะแต่งภาพ
– การคัดลอกพืนผิวด้วย Stamp tool และ Pattern Stamp tool
– การลบภาพด้วยยางลบ
– การใช้คำสั่งในหมวด Transform
– การปรับเปลี่ยนขนาดภาพด้วย Image Size
– การตัดภาพเฉพาะส่วนด้วย Crop Tool
– การเพิ่ม และปรับเปลี่ยนขอบเขตการทำงานด้วย Canvas Size
– การเปลี่ยนโหมดของสีเป็น Grayscale , Bitmap , RGB Color , CMYK Color , Duotone
– การปรับแต่งสีภาพด้วย Adjustment
– การใช้ Brush Tool
– การใช้เครื่องมือวาดภาพแบบ Vector >> Shape Tool
– การใช้งานรูปร่างสำเร็จรูป (Custom Shape Tool)

ครั้งที่ 3 (Filters & Tools & การปรับแต่งและจัดการ สีจากภาพถ่าย)
– การใช้ Pen Tool
– การใช้ Color Stamp Tool
-การใช้ Healing Brush Tool
– การใช้ Patch Tool
– การใช้งาน Filters ต่างๆ ที่สำคัญ
– การปรับความสว่างและความชัด ( Brightness / Contrast )
– การปรับสีของภาพด้วย Color Balance
– การปรับสีของภาพด้วย Hue and Saturation
– การ Save และ Print
– การ Export File ไปทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ

แบบฟอร์มสมัครอบรม

    คอร์สที่น่าสนใจ

    ขอใบเสนอราคา

      แจ้งชำระเงิน