Rhinoceros (Automotive)

รายละเอียดหลักสูตร Rhino (Automotive)
เวลาเรียนทั้งหมด 30 ชั่วโมง
จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง
.
สิ่งที่ลูกค้าได้รับในการเรียน
– ใบรับรองจบคอร์ส Rhino (Automotive)
.
หมายเหตุ
– ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนหลักสูตร Rhinoceros พื้นฐานมาก่อน

18,000 ฿

THB

หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง ราคา 18,000 บาท

หัวข้อการสอนหลักสูตร 3D for Automotive with Rhinoceros

ครั้งที่ 1 (Interface)
– ฝึกการใช้โปรแกรม เพื่อให้คุ้นเคยกับ การ control เครื่องมือ / shot key / เเละการตั้งค่าโปรแกรม
– Workshop สร้างโมเดลโครงรถยนต์จากการจัดเรียงโมเดลเรขาคณิต

 

ครั้งที่ 2 (2D Creator)
– เรียนรุ้การสร้างเส้น 2 มิติ เเละ การปรับแก้ไข เพื่อขึ้นมาเป็นโมเดล 3 มิติ ที่ถูกต้อง
– Workshop วาดโครง Multiview รูปทรงรถ เเละใช้คำสั่งสร้างรูป 3 มิติพื้นฐาน

 

ครั้งที่ 3 (3D Creator)
– Part 1 : เรียนรุ้การสร้างชิ้นงานเป็นรูปทรง 3 มิติ เเบบพื้นฐาน เเละการสร้างรูปทรง จากเส้นร่างที่ออกเเบบไว้
– Workshop สร้าง Main Form of Car body >> ล้อ / โครงรถด้านนอก

 

ครั้งที่ 4 (3D Creator)
– Part 2 : เรียนรุ้การสร้างชิ้นงานเป็นรูปทรง 3 มิติ ที่มีรายละเอียด เเละ Output เป็น ภาพ Rendering ขั้นพื้นฐาน
– Workshop สร้าง Part ตกเเต่งภายนอก >> ไฟ / กันชน / กระจก

 

ครั้งที่ 5 (3D Trasfrom)
– Part 1 : เรียนรุ้การปรับเปลี่ยนเเก้ไข ชิ้นงาน 3 มิติให้รายละเอียดเพิ่มขึ้น เเละ Output เป็นภาพ Rendering ใส่วัสดุพื้นฐานได้
– Workshop สร้างชิ้นงานด้านการการตกเเต่งผิว เเละรายละเอียด

 

ครั้งที่ 6 (3D Trasfrom)
– Part 2 : เรียนรุ้การปรับเปลี่ยนเเก้ไข ชิ้นงาน 3 มิติให้รายละเอียดเพิ่มขึ้น เเละ Output เป็น Drawing Multiview
– Workshop ประกอบชิ้นงาน เเละ ลงรายละเอียดเพื่อ Output เป็นไฟล์ 3D Print

แบบฟอร์มสมัครอบรม

    คอร์สที่น่าสนใจ

    ขอใบเสนอราคา

      แจ้งชำระเงิน