กรกฎาคม 2567
รุ่น หลักสูตร ช่วงเวลาอบรม วันและเวลาในการอบรม โปรโมชั่น หมายเหตุ
CP 351 Autocad 13 ก.ค. – 28 ก.ค. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 15.00 – 19.00
BP 35 Revit Architecture 13 ก.ค. – 28 ก.ค. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 9.00 – 14.00
BP 35 Revit MEP 13 ก.ค. – 28 ก.ค. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 9.00 – 14.00
CP 237 SkethchUp + Layout 7 ก.ค. – 28 ก.ค. 2024 อาทิตย์ , 10.00 – 17.00 Private Group คุณสุชารัตน์
CP 238 SkethchUp + Layout 12 ก.ค. – 2 ส.ค. 2024 อังคาร / ศุกร์ , 11.00 – 15.00 Private Group คุณกิตติคุณ
CP 25 Lumion 13 ก.ค. – 28 ก.ค. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ ,10.00 – 14.00
CP 103 3D Max + Vray 8 ก.ค. – 15 ก.ค. 2024 จันทร์ – อาทิตย์ 9.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณอลงค์กรณ์
CP 64 After Effect 13 ก.ค. – 28 ก.ค. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 15.00 – 19.00
CP 69 Premiere Pro 27 ก.ค. – 28 ก.ค. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ ,10.00 – 19.00
AP 111 Rhinoceros (Product) 13 ก.ค. – 28 ก.ค. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 9.00 – 14.00
AP 112 Rhinoceros (Jewelry) 13 ก.ค. – 28 ก.ค. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 15.00 – 20.00
AP 117 Matrix 13 ก.ค. – 28 ก.ค. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 15.00 – 20.00
เลื่อนตารางซ้าย – ขวาเพื่ออ่านเพิ่มเติม
มิถุนายน 2567
รุ่น หลักสูตร ช่วงเวลาอบรม วันและเวลาในการอบรม โปรโมชั่น หมายเหตุ
CPG 234 SkethchUp + Layout 8 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 15.00 – 19.00 Private Group คณจันทร์ทิพย์
CP 235 SkethchUp + Layout 17 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 2024 จันทร์ – พุธ , 10.00 – 15.00 เรียนเดี่ยว คุณดนุพล
CP 236 SkethchUp + Layout 29 มิ.ย. – 27 ก.ค. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 10.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณจุฑาวรรณ
CP 24 Lumion 22 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ ,10.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณณทอง
CP 100 3D Max + Vray 8 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 9.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณอรุณพร
Onsite 101 3D Max + Vray 10 มิ.ย. – 14 มิ.ย. 2024 จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 สอนที่บริษัท ส. กิจชัย จำกัด จ.ระยอง
Online 102 3D Max + Vray 16 มิ.ย. – 23 มิ.ย. 2024 จันทร์ – อาทิตย์ 9.00 – 14.00 เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meeting คุณเมทิกา
Online 110 Rhinoceros (Jewelry) 29 มิ.ย. – 14 ก.ค. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 9.00 – 14.00 เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meeting คุณแพรพรรณ
CP 116 Matrix 8 มิ.ย. – 23 มิ.ย. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 9.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณกฤตเมธ
เลื่อนตารางซ้าย – ขวาเพื่ออ่านเพิ่มเติม
พฤษภาคม 2567
รุ่น หลักสูตร ช่วงเวลาอบรม วันและเวลาในการอบรม โปรโมชั่น หมายเหตุ
CP 348 Autocad 1 พ.ค. – 6 พ.ค. 2024 จันทร์ – อาทิตย์ , 10.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณธัชกร
CP 349 Autocad 7 พ.ค. – 12 พ.ค. 2024 จันทร์ – อาทิตย์ , 10.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณอินทะสัก
CP 350 Autocad 17 พ.ค. – 28 พ.ค. 2024 จันทร์ / พุธ / ศุกร์ , 10.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณพงษ์พิสุทธิ์
CP 229 SkethchUp + Layout 13 พ.ค. – 28 พ.ค. 2024 จันทร์ – พฤหัสบดี , 10.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณเกรียงศักดิ์
CP 230 SkethchUp + Layout 17 พ.ค. – 13 มิ.ย. 2024 จันทร์ – ศุกร์ , 10.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณพาณิภัค
APG 231 SkethchUp + Layout 20 พ.ค. – 24 พ.ค. 2024 จันทร์ – ศุกร์ , 10.00 – 16.00 Private Group การทางแห่งประเทศไทย
Onsite 232 SkethchUp + Layout 26 พ.ค. – 30 พ.ค. 2024 จันทร์ – อาทิตย์ , 18.30 – 21.30 เรียนเดี่ยว คุณพัฒนวัชร์
CP 233 SkethchUp + Layout 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2024 จันทร์ – ศุกร์ , 10.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณพงษ์พิสุทธิ์
เลื่อนตารางซ้าย – ขวาเพื่ออ่านเพิ่มเติม
เมษายน 2567
รุ่น หลักสูตร ช่วงเวลาอบรม วันและเวลาในการอบรม โปรโมชั่น หมายเหตุ
CP 23 Lumion 20 เม.ย. – 28 เม.ย. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 10.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณอธิพล
CP 227 SkethchUp + Layout 5 เม.ย. – 10 เม.ย. 2024 จันทร์ – อาทิตย์ , 10.00 – 17.00 เรียนเดี่ยว คุณศิริน
Onsite 228 SkethchUp + Layout 20 เม.ย. – 28 เม.ย. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 10.00 – 17.00 สอนที่บ้าน คุณชมธีรา พระราม 2
Onsite 51 Photoshop 1 เม.ย. – 5 เม.ย. 2024 จันทร์ / พฤหัสบดี / ศุกร์ , 10.00 – 14.00 สอนที่บ้าน คุณสมพร สาธร
Onsite 42 illustrator 8 เม.ย. – 15 เม.ย. 2024 จันทร์ / พฤหัสบดี , 10.00 – 14.00 สอนที่บ้าน คุณสมพร สาธร
เลื่อนตารางซ้าย – ขวาเพื่ออ่านเพิ่มเติม
มีนาคม 2567
รุ่น หลักสูตร ช่วงเวลาอบรม วันและเวลาในการอบรม โปรโมชั่น หมายเหตุ
CPG 345 Autocad 4 มี.ค. – 19 มี.ค. 2024 จันทร์ – อังคาร , 10.00 – 14.00 Private Group คุณปทิตตา
CP 346 Autocad 9 มี.ค. – 24 มี.ค. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 10.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณเจตดิลก
CP 347 Autocad 20 มี.ค. – 29 มี.ค. 2024 พุธ – ศุกร์ , 10.00 – 14.00 Private Group บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด
CP 225 SkethchUp + Layout 4 มี.ค. – 19 มี.ค. 2024 จันทร์ – อังคาร , 10.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณสงกรานต์
CP 226 SkethchUp + Layout 16 มี.ค. – 31 มี.ค. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 10.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณนัชชา
CP 28 Revit MEP 9 มี.ค. – 24 มี.ค. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 9.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณกมลพรรณ
CP 49 Photoshop 11 มี.ค. – 15 มี.ค. 2024 จันทร์ / พุธ / ศุกร์ , 15.00 – 19.00 เรียนเดี่ยว คุณกาญจนา
CPG 50 Photoshop 20 มี.ค. – 22 มี.ค. 2024 พุธ – ศุกร์ , 10.00 – 14.00 Private Group คุณเบ็ญจวรรณ
CP 40 illustrator 20 มี.ค. – 27 มี.ค. 2024 จันทร์ / พุธ / ศุกร์ , 15.00 – 19.00 เรียนเดี่ยว คุณกาญจนา
CPG 41 illustrator 26 มี.ค. – 29 มี.ค. 2024 อังคาร – ศุกร์ , 10.00 – 14.00 Private Group คุณเบ็ญจวรรณ
เลื่อนตารางซ้าย – ขวาเพื่ออ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2567
รุ่น หลักสูตร ช่วงเวลาอบรม วันและเวลาในการอบรม โปรโมชั่น หมายเหตุ
CP 343 Autocad 10 ก.พ. – 3 มี.ค. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 10.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณนัชชา
CP 344 Autocad 14 ก.พ. – 1 มี.ค. 2024 พุธ / ศุกร์ , 10.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณทวีศักดิ์
Onsite 224 SkethchUp + Layout 12 ก.พ. – 3 มี.ค. 2024 จันทร์ – พฤหัสบดี , 18.00 – 22.00 สอนที่บริษัท เค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด สุขาภิบาล 5
เลื่อนตารางซ้าย – ขวาเพื่ออ่านเพิ่มเติม
มกราคม 2567
รุ่น หลักสูตร ช่วงเวลาอบรม วันและเวลาในการอบรม โปรโมชั่น หมายเหตุ
CP 27 Revit MEP 13 ม.ค. – 28 ม.ค. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 9.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณกฤต
CP221 SkethchUp + Layout 6 ม.ค. – 21 ม.ค. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 10.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณฐานวีร์
CP 222 SkethchUp + Layout 18 ม.ค. – 7 ก.พ. 2024 พุธ – พฤหัสบดี , 10.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณพงศ์โสภณ
Online 223 SkethchUp + Layout 23 ม.ค. – 7 ก.พ. 2024 อังคาร – พุธ , 17.00 – 21.00 เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Meeting คุณจิราพร
Onsite 109 Rhinoceros (Product) 25 ม.ค. – 16 ก.พ. 2024 พฤหัสบดี – ศุกร์ , 10.00 – 14.00 สอนที่บริษัท กรุ๊ป ไอแลนด์ สปิริต เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จ.ชลบุรี
CP 115 Matrix 27 ม.ค. – 11 ก.พ. 2024 เสาร์ – อาทิตย์ , 9.00 – 14.00 เรียนเดี่ยว คุณพัชรพล
เลื่อนตารางซ้าย – ขวาเพื่ออ่านเพิ่มเติม

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินมัดจำค่าอบรม 50% ของราคาหลักสูตร โดยใช้วิธีการโอนเงินทางธนาคาร
หรือมาชำระเงินสดที่สถาบัน (กรณีมาชำระเงินสดที่สถาบัน กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)
* (3d-designcenter ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำในการอบรมทุกกรณี) *
2. เงินส่วนคงเหลือ 50% ของราคาหลักสูตร กรุณาชำระเงินสดที่สถาบัน หรือโอนเงินภายในวันแรกที่มาอบรม

หมายเหตุ

การโอนเงินชำระค่ามัดจำผ่านธนาคาร เมื่อโอนเสร็จ กรุณาโทรมาแจ้งทันทีที่ทำการโอนเงินเสร็จ เพื่อให้ทางสถาบันสามารถเช็คกับทางธนาคารได้ทันที และเก็บ Pay – In หรือหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันแรกที่มาอบรม
สาขาลาดพร้าว >> 091 – 719 – 9993
สาขาเชียงใหม่ >> 062 – 942 – 4565

หากชำระเงินเรียบร้อย กรุณาแจ้งชำระเงินที่นี่
กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพานิชย์

ชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)

ออมทรัพย์

สาขาอิมพิเรียล เวิล์ด ลาดพร้าว

224 – 2 – 45870 – 2

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)

ออมทรัพย์

สาขาเดอะ คริสตัล

906 – 0 – 08053 – 9

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)

ออมทรัพย์

สาขาประดิษฐ์มนูธรรม

613 – 2 – 11124 – 1

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

ชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)

ออมทรัพย์

สาขาบางบัว

103 – 2 – 45208 – 6

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)

ออมทรัพย์

สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์

983 – 3 – 71481 – 1

ธนาคารออมสิน

ชื่อบัญชี นายรัฐนนท์ บุญยก (Mr. Rattanon Boonyok)

ออมทรัพย์

สาขาเซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9

0544 – 2 – 032576 – 0

เลื่อนตารางซ้าย – ขวาเพื่ออ่านเพิ่มเติม

แจ้งชำระเงิน

ขอใบเสนอราคา