ภาพรวมของโปรแกรม


หลักสูตร ทั้งหมด 24 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 4.0 ชั่วโมง ราคา 9,000 บาท


หัวข้อในการอบรมหลักสูตร Rendering for SketchUp with Vray

ครั้งที่ 1 (Interface Setting & Tools)

- Render Option >> เรียนรู้หน้าตาหลักๆ การทำงาน Render Option

- Understanding Vray for SketchUp >> เรียนรู้หน้าตาหลักๆ การทำงาน ของโปรแกรม

- Material Editor >> เรียนรู้หน้าตา การทำงาน ของ Material Editor

 

ครั้งที่ 2 (Material Editor)

- เรียนรู้วิธีการสร้าง Materials                        

- เรียนรู้วิธีการทำ Diffuse Material                  

- เรียนรู้วิธีการทำ Emissive Material

- เรียนรู้วิธีการทำ Bump Map

- เรียนรู้วิธีการทำ Transparency Mapping

- เรียนรู้วิธีการทำ Reflection Material

- เรียนรู้วิธีการทำ Reflaction Material

- เรียนรู้วิธีการทำ Texture Mapping

- เรียนรู้วิธีการทำ Displacement Layer

 

ครั้งที่ 3 (Material & GI Lighting)

เรียนรู้เทคนิค Link Material จาก SketchUp

- เรียนรู้วิธีการทำ Two sided Material

- เรียนรู้วิธีการทำ Two side Material for SketchUp

- Environment Lighting >> เรียนรู้เทคนิคการกำหนดค่า Environment Lighting

- Techniques for Adjusting Illumination >> เรียนรู้เทคนิคการปรับค่าต่างๆ

- HDRI Environment Light >> เรียนรู้เทคนิคการจัดแสง HDRI Environment Light

- Bitmap Environment Light >> เรียนรู้เทคนิคการจัดแสง Bitmap Environment Light

- Lighting for Semi-open Space >> เรียนรู้เทคนิคการจัดแสง semi-open space

 

ครั้งที่ 4 (Light & Shadow)

- เรียนรู้เทคนิคการกำหนดความละเอียดของเม็ดสี

- เรียนรู้เทคนิคการใช้ Lighting Dialog Box

- เรียนรู้เทคนิคการใช้ Omni Light

- เรียนรู้เทคนิคการปรับ Shadow Edge

- เรียนรู้เทคนิคการใช้ Rectangular Light

- เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหา Light & Shadow

 

ครั้งที่ 5 (Camera Render & Interior & Lighting)

- เรียนรู้เทคนิคการใช้ Standard Camera

- Depth of Field [DOF] >> เรียนรู้เทคนิคการใช้ Depth of Field [DOF]

- Exposing with the Physical Camera >> เรียนรู้เทคนิคการใช้ Physical Camera

- เรียนรู้เทคนิคการใช้ Physical Camera

 

ครั้งที่ 6 (Exterior & Lighting)

- เรียนรู้เทคนิคการใช้ GI , BG Environment

- Time of Day and The Sun Appearance >> เรียนรู้เทคนิคการปรับ Time of Day

- เรียนรู้การปรับ Turbidity Ozone , Photon Radius

- เรียนรู้เทคนิค Shadow of The Sun

- เรียนรู้เทคนิค Shadow bias Subdives

- เรียนรู้เทคนิคการใช้ Sun Properties

- Adaptive Subdivition control >> เรียนรู้เทคนิคการใช้ Adaptive Subdivition Control

- Resolution of the image >> เรียนรู้เทคนิคการใช้ Resolution of the image

- Image Sampler >> เรียนรู้เทคนิคการใช้ Image Sampler

- เรียนรู้เทคนิคการใช้ Color Mapping

- เรียนรู้ Vray Frame Buffer

- เรียนรู้เทคนิคการกำหนดค่า Final Render