ภาพรวมของโปรแกรม

 

หลักสูตร ทั้งหมด 24 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 4.0 ชั่วโมง ราคา 9,000 บาท

 

หัวข้อในการอบรม Rendering for 3D Max with Vray 3D max

ครั้งที่ 1 (Interface Setting & Tools)

- Render Parameters >> เรียนรู้หน้าตาหลักๆ การทำงาน Render Parameters

- เรียนการตั้งค่าสำหรับการ Test Render & Real Render แล้วการตั้งค่าสำหรับ Render จริงในรูปแบบที่   เป็น Preset

- Vray Plane >> เรียนรู้ในการสร้าง และใช้ Vray Plane 

- Vray Sphere >> เรียนรู้การสร้าง และใช้ Vray Sphere

- Create Material >> เรียนรู้วิธีการใช้ Vray Material เบื้องต้น

 

ครั้งที่ 2 (Materials)

- Create Materials >> เรียนรู้วิธีการสร้าง Vray Materials ประเภทต่างๆ เช่น กำแพงทาสีทั่วไป (Wall)    , พลาสติก (Plastic)  , กระจกใส (Clear Glass) , กระจกขุ่น (Frosted Glass) , กระจกสี (Color           Glass) , กระจกเงา (Miror) , อะคริลิค (Acylic) , เหล็ก (Iron) , แสตนเลส (Stanless) , โครเมี่ยม         (Cromiun) , อลูมิเนียม (Alumenium) เป็นต้น

 

ครั้งที่ 3(Materials) 

- Create Materials  >> เรียนรู้วิธีการสร้าง Vray Materials ประเภทต่างๆ เช่น ไม้ (Wood) , หิน           (Rock) , คอนกรีต  (Concrete) , หนัง (Leather) , น้ำ (Water) , Light Box

- Vray LightMlt >> เรียนรู้การใช้งาน Vray LightMlt

- Vray Fur >> เรียนรู้การใช้งาน Vray Fur

- Vray Displacementmod >> เรียนรู้การสร้างและใช้งาน Vray Displacementmod

- Vray 2 Sided Material >> เรียนรู้การใช้งาน Vray 2 Sided Material

- Vray OverrideMlt >> เรียนรู้การใช้งาน Vray OverrideMlt

- Vray  MtlWrapper >> เรียนรู้การใช้งาน Vray MtlWrappet

 

ครั้งที่ 4 (Booth & Lighting)

- เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดแสง และทดลองจัดแสง Booth และทดลองจัดแสง Booth

 

ครั้งที่ 5 (Interior & Lighting)

- เรียนรู้การใช้  HDRI

เรียนรู้การใช้ Vray Sky

- เรียนรู้การใช้ Vray Sun

- เรียนรู้ Tools ต่างๆ ของ Vray Sky + Vray Sun

- เรียนรู้การจัดแสงด้วย Vraylight & HDRI และทดลองจัดแสงห้องภายใน ช่วงเวลากลางคืน & กลางคืน

 

ครั้งที่ 6 (Exterior & Lighting & Vray Physical Camera)

- เรียนรู้การใช้งาน Vray Proxy

- เรียนรู้การใช้ VrayPhysical Camera

- เรียนรู้การจัดแสงด้วย Vray Sky + Vray sun และทดลองจัดแสงภายนอก ช่วงเวลากลางคืน & กลางคืน

- เรียนรู้การใช้กล้อง VrayPhysical Camera