ภาพรวมของโปรแกรม

          Google SketchUp เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานออกแบบ 3 มิติ ที่มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างง่าย ไม่ซับซ้อนมากเท่าโปรแกรม 3D ตัวอื่นๆ และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายใน ออกแบบบูธ  และงานออกแบบภูมิสถาปัตย์ งานออกแบบเครื่องจักรกล การทำงานของเครื่องจักร การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ การเขียนสภาพภูมิประเทศ  รวมไปถึงงานออกแบบฉาก อาคาร และสิ่งก่อสร้างในเกม หรือจะเป็นการจัดฉากทำ Story Boards ในงานภาพยนต์ หรือละครโทรทัศน์ก็สามารถนำไปประยุกต์ทำงานได้  นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับปลั๊กอิน (Plugin) ต่างๆที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Google SketchUp ให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Plugin ที่ช่วยให้การสร้างรูปทรงต่างๆ สามารถทำได้ง่ายขึ้น ไปจนถึง Plugin ที่ช่วยในการจัดแสงเงาให้งาน 3D ดูสมจริงมากขึ้น เช่น Vray 


หลักสูตร 24 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง ราคา 6,900 บาท


หัวข้อในการอบรมหลักสูตร 3D for Architecture & Interior with SketchUp

ครั้งที่ 1 (Interface Setting & Tools & Modification)

- Interface >> เรียนรู้หน้าตาหลักๆ ในการทำงาน ของโปรแกรม SketchUp  

- เรียนรู้การใช้แถบเรื่องมือ และคำสั่งต่างๆ    

- เรียนรู้การปรับแต่งแถบเครื่องมือ และคำสั่ง

- แนะนำการใช้ Mouse และ Keyboard ในโปรแกรม SketchUp 

- เรียนรู้การตั้งค่าให้เหมาะสมกับการทำงาน     

- การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการควมคุมวัตถุ    

- ทำความเข้าใจในเรื่องเส้น และพื้นผิว

- ทำความเข้าใจในเรื่อง Snap แบบต่างๆ 

การเขียนเส้นตรง , โค้ง และฟรีฟอร์ม   

- การเขียนสีเหลี่ยม ,  วงกลม และโพลีก้อน

- การเรียกใช้ Toolbars , Shadow , Fog

- การใช้คำสั่ง Move & Copy แบบต่างๆ     

- การใช้คำสั่ง Push & Pull

- การใช้คำสั่ง Offset    

- การกำหนด Short Key เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการทำงาน

 

ครั้งที่ 2 ( Construction & 3D Geometry & Workshop 1)

การใช้คำสั่ง Tape Measure        

- การใช้คำสั่ง Protractor

- การใช้คำสั่ง Axes              

-  การระบุ Dimensions 

- การกำหนดรายละเอียดด้วยตัวหนังสือ 2 มิติ        

- การสร้างตัวหนังสือ 3 มิติ        

- การใช้คำสั่ง Scale          

- การใช้คำสั่ง Rotate    

- การใช้คำสั่ง Follow Me            

- การใช้คำสั่ง Flip Along

- Workshop 1 (Furniture)

 

ครั้งที่ 3 (Materials & Component & Workshop 2) 

- การลงสี และการใส่ Material   

- การสร้างและกำหนดขนาดสัดส่วน , แก้ไขตำแหน่ง ของ Material   

- การสร้าง , แก้ไข และการเรียกใช้โมเดลสำเร็จรูป   

- การใช้คำสั่ง Section            

- Hide/Unhide , Lock/Unlock >> เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Hide / Unhide , Lock / Unlock 

- เรียนรู้การรวมวัตถุ และการตัดแบ่งระหว่างวัตถุ (Intersect with Model)  

- การ Explode วัตถุจากการ Group

- การใช้คำสั่งปรับแต่ง Styles             

- การใช้คำสั่ง Layer 

- การกำหนดมุมมองด้วยวิธี Add Scenes     

- การใช้คำสั่ง และการปรับแต่ง Shadows 

- การใช้คำสั่ง Fog      

- การใช้คำสั่ง Soften Edges 

- การขึ้นโมเดลจากภาพด้วยวิธี Photo Match 

- Workshop 2 (Booth)

 

ครั้งที่ 4 (Shapes & Contour & Workshop 3) 

- การสร้างพื้นผิวต่างระดับจากเครื่องมือ Sandbox 

- ทำความเข้าใจกับ Entity Info          

- การนำไฟล์ AutoCAD ขึ้นโมเดลใน SketchUp

- Workshop 3 (Interior)

 

ครั้งที่ 5 (Workshop 4) 

การควบคุมตำแหน่งของกล้องระบุ Position   การใส่ Background และลายน้ำให้กับงาน 

- การเรียกใช้โมเดลสำเร็จรูปมาใช้งาน

- Workshop 4 (Exterior)

 

ครั้งที่ 6 (Workshop 4 & Animation & Export)

- Workshop 4 (Exterior) เก็บรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมให้สมบูรณ์

- การสร้าง Animation ในรูปแบบต่างๆ

- Export file >> Option การกำหนดขนาด และความละเอียดของภาพ