ภาพรวมของโปรแกรม

          AutoCAD  เป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของการเขียนแบบ 2 มิติ และขึ้นรูปทรง 3 มิติ แต่ในการทำงานจริงๆ นั้นส่วนใหญ่ User จะใช้งานเฉพาะด้าน 2 มิติเท่านั้น ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ทุกสาขาวิชาชีพทางด้านการออกแบบจำเป็นต้องนำใช้ในการทำงาน หลักสูตร AutoCAD  ของทางสถาบันจึงจะสอนโปรแกรมนี้ ในส่วนเฉพาะหมวดคำสั่งของ 2 มิติเท่านั้นโดยเริ่มสอนตั้งแต่คำสั่งพื้นฐาน   ตลอดจนมีการทำ Workshop  ทั้งการเขียนแบบเครื่องกล , งานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการผสมผสานหลายๆ  คำสั่งที่ได้เรียนรู้ไป  จนสามารถนำไปใช้เขียนแบบจบงานจนถึงขั้นตอน Plot ลงกระดาษ หรือการแปลงไฟล์เขียนแบบเป็น PDF เพื่อนำเสนอแบบให้ลูกค้า
 

หลักสูตร 24 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง ราคา 5,900 บาท


หัวข้ออบรมหลักสูตร 2D for Drawing with AutoCAD

ครั้งที่ 1 (Overview & Interface Setting & Units & Tools & Workshop 1)

- การตั้งค่าต่างๆ ให้เหมาะสมในการเขียนแบบ 2 มิติ

- ทำความเข้าใจการเลือกใช้หน่วย (Units) เขียนแบบในโปรแกรม AutoCAD

- เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง Line , Polyline , Rectangle , Joint , Explode , Construction Line , Zoom

- เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง Move , Copy , Rotate , Offset , Layer , Distance , Stretch

- Workshop 1 เขียนแปลนบ้าน (วางเสาตาม Grid Line และใส่กำแพงให้ถูกต้องตามแบบ)

 

ครั้งที่ 2 (Tools & Workshop 2 & Workshop 3)

- เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง Arc , Insert , Fillet , Chamfer , Trim , Extend

- เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง Break at Point , Divide , Point Style

- Workshop 2 เขียนแบบเครื่องกล

- Workshop 3 เขียนแบบเครื่องกล

 

ครั้งที่ 3 (Workshop 4 & Workshop 5)

- เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง Mline , Hatch , Area , List , Boundary Creation , Block , Wblock

- เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง Array , Match Properties , Properties

- Workshop 4 เขียนแบบเครื่องกล

- Workshop 5 เขียนประตู - หน้าต่างรูปแบบต่างๆ

- นำประตู - หน้าต่างที่สร้างจาก Workshop 5 ไปใส่ในแปลนบ้านให้ถูกต้องตามแบบ

 

ครั้งที่ 4 (Workshop 1 ต่อ)

- เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง Align , Measure , Group , Attach , Spline

- Workshop 1 เขียนแปลนบ้าน (เก็บรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ครั้งที่ 5 (Text & Dimension & Units Scale)

- การตั้งค่า และการเขียนตัวหนังสือ (Text)

- การตั้งค่า และการเขียนเส้นเสปคแบบ (Dimension) รูปแบบต่างๆ

- เรียนรู้วิธีการแปลงหน่วยขององศามาเป็นหน่วยลิปดา หรือฟิลิปดา

- เรียนรู้วิธีการแปลงหน่วยของงานเขียนแบบระหว่างหน่วยเมตร หรือเซนติเมตร หรือมิลลิเมตร

- เรียนรู้วิธีการแปลงหน่วยของงานเขียนแบบระหว่างหน่วยนิ้ว หรือฟุตมาเป็นระบบหน่วยเมตร

  หรือเซนติเมตร หรือมิลลิเมตร

 

ครั้งที่ 6 (Title Block & Model Plot & Layout Plot)

- การสร้างกรอบกระดาษ (Title Block) ในหน้า Model ขนาด A4 - A0

- การตั้งค่า Plot ในหน้า Model

- การกำหนด Scale ในหน้า Model

- เรียนรู้เทคนิคการ Plot ไฟล์ PDF ให้ถูก Scale และนำไฟล์ PDF ที่ได้ไปตกแต่งเพิ่มใน Photoshop

- เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง Wipeout

- การใช้งานต่างๆ ในหน้า Layout

- การตั้งค่า Plot ในหน้า Layout

- การ Link งานหน้า Model มาหน้า Layout

- การกำหนด Scale รูปแบบต่างๆ ในหน้า Layout

- การ Plot งานพร้อมกันหลายๆ Layout ในครั้งเดียว (Publish)