ภาพรวมของโปรแกรม

 

หลักสูตร ทั้งหมด 24 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 4.0 ชั่วโมง ราคา 6,900 บาท

 

หัวข้อในการอบรม Motion Graphic with After Effect

ครั้งที่ 1 (Tools , การจัดองค์ประกอบภาพเบื้องต้น , Text Animation , Animation Preset)

- ปูพื้นฐานการทำงานของ Photoshop ให้สอดคล้องกับ After Effect

- Work Flow After Effect

- Tool And Window After Effect (Tool Box, Palette, Time Control)

- การเตรียมไฟล์ที่จะนำมาใช้ในงาน

- ระบบ Video PAL / NTSC

- การ Import Footage เข้ามาใช้เพื่อจัดองค์ประกอบของภาพ

- หลักการทำงานของ Key Frame/Frame/Duration

- Basic Transform (Position, Scale, Rotation, Opacity)

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้าน Composition โดยศึกษาจากตัวอย่างชิ้นงาน

- การ import Footage เข้ามาใช้งานใน After Effect ในลักษณะต่างๆ

- การจัดการกับ Layer (ชนิดของ Layer , Tnm , Dupplicate , Set in/Out)

- All Transform (Workshop)

- Text Animation

- การใช้งาน Text Animation Preset สร้างสรรค์ตัวหนังสือให้มีการเคลื่อนไหวที่สวยงาม

- เรียนรู้การใช้งาน Animation Preset ผ่าน Adobe Bridge

 

ครั้งที่ 2 (2D/3D Composition , การใช้งาน Effect พื้นฐาน และการ Export งาน)

- Workshop Title, Interlude

- เรียนรู้เรื่องการใช้งานกล้อง

- 2D Composition (Workshop)

- องค์ประกอบของภาพในการทำงาน 3D Composition

- 3D Composition (Workshop)

การใช้งาน Effect ต่างๆ เพื่อทำให้ภาพมีความสวยงาม และน่าสนใจมากขึ้น

- การสร้าง Background สำหรับ Keying

- การ Keying Footage ต่างๆ เพื่อสร้างเทคนิคการผสมภาพชั้นสูง

  เพื่อนำมาใช้ร่วมกับเทคนิคการถ่ายทำ (Workshop)

- การทำ Color Grading (Workshop)

- การ Export งานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

 

ครั้งที่ 3 (Mask, Mask Animation, การใช้งาน Effect แบบประยุกต์)

- การใช้งาน Mask พื้นฐาน , รูปแบบของการใช้งาน Mask ในลักษณะต่างๆ

- Mask Animation

- การใช้งาน Mask ควบคู่กับการใช้งาน Effect ต่างๆ (Workshop)

- การประยุกต์ Effect เพื่อใช้งานในลักษณะต่างๆ (Workshop)

 

ครั้งที่ 4 (Sound , Advance Effect, Composition Technique, Basic Expression Script)

- เรียนรู้เรื่อง Sound ในโปรแกรม After Effect

- การทำงาน Spot ตาม Script Voice

- การใช้งาน Effect Shatter เพื่อทำให้วัตถุแตกสลาย (Workshop)

- เรียนรู้เทคนิค Advance Composition

- เรียนรู้ Expression Script เพื่อความสะดวกในการทำงาน

- การประยุกต์ Expression Script ให้สอดคล้องกับการทำงาน (Workshop)

 

ครั้งที่ 5 (Plug In & Feature After Effect)

- การใช้งาน Plug In ในลักษณะต่างๆ

- เรียนรู้การใช้ Plug In ยอดนิยม ของค่าย Trapcode (Particular , Shine)

- การทำ Light Streak (Workshop)

- การทำ Title ภาพยนตร์ ด้วย Plug In (Workshop)

 

ครั้งที่ 6 (Final Project Composition)

- Final Workshop

- นำเสนอผลงาน และวิเคราะห์ถึง Final Project การนำเสนอตัวอย่างงาน Composition

  ที่นำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ