หลักสูตร ทั้งหมด 16 ชั่วโมง จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 4.0 ชั่วโมง ราคา 6,900 บาท

 

หัวข้อในการอบรม Graphic Design with Illustrator

ครั้งที่ 1 

- ทำความรู้จักกับโปรแกรม Adobe Illustrator

- สำรวจเครื่องมือหน้าต่างของโปรแกรม Adobe Illustrator

 

เริ่มการใช้งาน Adobe Illustrator

- สร้าง New Document และ Artboard

- การใช้ Preview Modes - New View - Zoom and Hand Tool

- การใช้ Rulers - Guide – Grid

- คำสั่ง Hide – Lock

 

Tool Box กล่องเครื่องมือในโปรแกรม Illustrator

- Selection - Direct Selection Tool

- Select Option + Groupping Object

- Magic Wand + Lasso Tool

- Resizing + Rotating

- การใช้งาน Shape Builder Tool

- การใช้งาน Live Paint Tool - Live Paint Selection Tool

- การใช้งาน Paintbrush Tool

- การใช้งาน Blob Brush Tool

- การใช้งาน Pencil, Smooth and Erase Path Tools

- การใช้งาน Eraser, Scissor and Knife Tool

- การใช้งาน Drawing Modes

- การใช้งาน Pathfinder และ Compound Paths

 

ครั้งที่ 2

การปรับแต่งและแก้ไขงาน

- Isolation Mode

- Distorting การบิดเบือนรูปร่าง Object

- Duplicating การทำซ้ำ

- Skew and Reflect การเอียงและสะท้อน Object

- Align and Distribution Objects

- การสร้างจุด Dash และ ลูกศร Arrow Strokes

- การใช้งาน Width - Profile Strokes

- การใช้งาน Outlined Strokes

- การใช้งานและแก้ไข Pattern Fills

- การสร้าง Pattern Fills

- การใช้งาน Envelope Distort Objects

 

เครื่องมือวาดภาพในโปรแกรม Adobe Illustrator

- ทำความเข้าใจเส้น Paths และจุด Anchor Points

- ใช้ Pen Tool วาด Paths เส้นตรง เส้นโค้ง และการเปิดและปิดเส้น Paths

- การใช้งาน Join Paths

 

Dock Panel ในโปรแกรม Illustrator

- การใช้งาน Stylize & Warp Effects in Appearance Panel

- ทำความเข้าใจกับ Panel Layer, การใช้คำสั่ง Lock, คำสั่งซ่อน Object

- เครื่องมือสร้างตัวอักษร Type

- การใช้งาน Type Tool and Type Panel

- การใช้งาน Create Outlines Text and Text Wrap

 

Workshop

- การสร้างโลโก้

- แบนแนอร์โฆษณา

 

ครั้งที่ 3

การใช้สีในโปรแกรม Adobe Illustrator

- Spot Color - Color Guide

- RGB และ CMYK การสร้าง New Swatch Color และ Process vs Global

- Gradient Color

- การใช้งาน Fills และ Strokes

 

เครื่องมือ Graph, Perspective, Mesh, Image Trace และ 3D Effects

- การใช้งาน Graph Tool

- การใช้งาน Perspective Grid Tool

- การใช้งาน Gradient Mesh Tool 

- การใช้งาน Image Trace

- การใช้งาน 3D Effects

 

Workshop

- การสร้าง Brochure แผ่นพับ หน้า-หลัง

 

ครั้งที่ 4

การ Save, Outputs, Printing

- Saving Files และ Save PDF ใน Illustrator

- Saving for Web และการ Outputs ใน Illustrator

- Printing ใน Illustrator

 

Workshop

- เทคนิคการทำนามบัตรหน้า-หลัง

- เทคนิคการทำ Packaging และ Save File PDF ส่งโรงพิมพ์