ภาพรวมของโปรแกรม

 

หลักสูตร ทั้งหมด 12 ชั่วโมง จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 4.0 ชั่วโมง ราคา 4,900 บาท

 

หัวข้อในการอบรม Graphic Design with Photoshop

ครั้งที่ 1 (Interface & Tools)

- แถบคำสั่ง (Menu Bar)

- แถบกำหนดรูปแบบของเครื่องมือ (Tool Option Bar)

- กล่องเครื่องมือ (Toolbox)

- การกำหนดความละเอียดภาพ

- การใช้เครื่องมือ Move , Pan และ Zoom

- การใช้เครื่องมือในหมวด Selection >> Marqee , Lasso และ Majic Wand

- การสร้าง Selection แบบอิสระ และรูปทรงมาตรฐาน

- การเพิ่ม และลดขนาดพื้นที่ Selection

- การเพิ่มเส้นขอบให้กับ Selection ด้วยคำสั่ง Stoke

- การกำหนดพื้นที่ Selection ให้มีขอบฟุ้งกระจายด้วย Feature

- การเทสีลงสีในพื้นที่ Selection (Fill) ด้วย Paint Bucket & Gradient Tool

- การเลือกสีจาก Foreground & Background

- การสร้าง , ปรับแก้ตัวอักษร (Text) และการแก้ปัญหาสระลอย

 

ครั้งที่ 2 (โหมดสีภาพ และการปรับแต่งภาพ)

การใช้งาน Layer , Layer Mask , Channel

- การใช้งาน History

-  การซ่อมภาพทีเสียหายด้วยเครืองมือปะแต่งภาพ

- การคัดลอกพืนผิวด้วย Stamp tool และ Pattern Stamp tool

- การลบภาพด้วยยางลบ

- การใช้คำสั่งในหมวด Transform

- การปรับเปลี่ยนขนาดภาพด้วย Image Size

- การตัดภาพเฉพาะส่วนด้วย Crop Tool

- การเพิ่ม และปรับเปลี่ยนขอบเขตการทำงานด้วย Canvas Size

- การเปลี่ยนโหมดของสีเป็น Grayscale , Bitmap , RGB Color , CMYK Color , Duotone

- การปรับแต่งสีภาพด้วย Adjustment

- การใช้ Brush Tool

- การใช้เครื่องมือวาดภาพแบบ Vector >> Shape Tool

- การใช้งานรูปร่างสำเร็จรูป (Custom Shape Tool)

 

ครั้งที่ 3 (Filters & Tools & การปรับแต่งและจัดการ สีจากภาพถ่าย) 

การใช้ Pen Tool

- การใช้ Color Stamp Tool

-การใช้ Healing Brush Tool                         

- การใช้ Patch Tool

- การใช้งาน Filters ต่างๆ ที่สำคัญ          

- การปรับความสว่างและความชัด ( Brightness / Contrast )

- การปรับสีของภาพด้วย Color Balance

- การปรับสีของภาพด้วย Hue and Saturation

- การ Save และ Print                                                         

- การ Export File ไปทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ