ภาพรวมของโปรแกรม

          โปรแกรม Matrix เป็นโปรแกรมที่ได้รับความความนิยมในวงการออกแบบเครื่องประดับ และอัญมณีทั่วโลก โดยที่เป็นการหลอมรวมความสามารถหลักๆ จากโปรแกรม Rhino มาใช้ใน Matrix  และเพิ่ม Interface ที่เหมาะสมกับงานจิวเวอรี่โดยเฉพาะ  อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถเฉพาะทางของเครื่องมือในโปรแกรม Matrix    ให้ง่ายต่อการออกแบบจิวเวอรี่   ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงง่ายๆ ทั่วไป (Simple Shapes) หรือฟรีฟอร์ม (Organic Shapes)  ที่มีเส้นโค้ง (Curve)  เข้ามาเกี่ยวข้อง   จึงทำให้สามารถออกแบบเครื่องประดับเป็นงาน 3 มิติ และสามารถส่งไปที่ CAM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งโปรแกรม Matrix ยังสามารถทำให้โมเดลมีภาพที่เสมือนจริงได้ด้วย Vray  ซึ่งเป็นโปรแกรม Render ที่อยู่ในตัวโปรแกรม Matrix โดยตรง และได้รับการยอมรับในทุกวงการว่าสวยงาม สมจริง


หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง ราคา 18,000 บาท


หัวข้ออบรมหลักสูตร 3D for Jewelry Design with Matrix (Advance)

ครั้งที่ 1   

- การใช้เครื่องมือ Layer ในการแยกชิ้นเพื่อง่ายในการแยกวัตถุต่างๆ ออกจากกัน

- การกำหนดจุดจากการลากเส้น

- การหาขอบเขตของขนาดชิ้นงานที่นำมาใช้

 

ครั้งที่ 2 

- เรียนรู้การนำเส้นที่สร้างมาทำเป็น Surface จากเครื่องมือ Curve Network

- การทดลองขึ้นงานจริงจากเครื่องมือ Curve Network

- ทำความเข้าใจหลักในการใช้คำสั่ง Bend ควบคู่ กับการใช้ Curve Network

 

ครั้งที่ 3 

- การใช้ Gems ในรูปแบบต่างๆมาใช้ในการวางบนพื้นผิวของงาน

- การเผื่อระยะของ เพชรในรูปแบบงานจริง

- การเผื่อเปอร์เซ็นต์ Cutter ในการเจาะงาน

 

ครั้งที่ 4 

- การใช้คำสั่ง Prong on Surface

- เรียนรู้การเผื่อ ขนาด และระยะของไข่ปลา

- ทำความเข้าใจในการเผื่อ ขนาด และระยะของเตย

 

ครั้งที่ 5 

- เรียนรู้หลัก Anatomy เพื่อขึ้นงาน Freefrom

- เข้าใจการดัด Curve ให้ได้รูปทรงตามต้องการ

- ทำความเข้าใจในการดัด Point เพื่อช่วยในการขึ้นงาน Freefrom อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ครั้งที่ 6

- ทำความเข้าใจในการใส่ Support ให้ถูกต้อง และเหมาะสมในงานผลิตจริง

- เรียนรู้การกำหนดขนาดความกว้าง X ยาว X สูง เพื่อการใช้น้ำยาสำหรับเครื่อง RP ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ครั้งที่ 7

- เรียนรู้หลักการในการแปลง file เป็น .Stl , .Slc และตระกูลอื่นๆ ลงเครื่อง RP

 

ครั้งที่ 8

- เรียนรู้การใช้งาน Vray Marix  ในระดับสูง เพื่อใช้ในการ Render และทำ Animation