ภาพรวมของโปรแกรม

 

หลักสูตร ทั้งหมด 16 ชั่วโมง จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3.0 ชั่วโมง ราคา 9,000 บาท

 

หัวข้อในการอบรม Movie Editing with Premiere Pro

ครั้งที่ 1