ภาพรวมของโปรแกรม

 

หลักสูตร ทั้งหมด 24 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 4.0 ชั่วโมง ราคา 12,000 บาท

 

หัวข้อในการอบรม Motion Graphic with After Effect

ครั้งที่ 1