โปรโมชั่น :: แสดงบัตรนักศึกษารับส่วนลด 5 - 10%
 


เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สามารถใช้ได้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น

2. ราคาคอร์สไม่เกิน 8,000 บาท รับส่วนลด 5%

3. ราคาคอร์สเกิน 8,000 บาท ขึ้นไปรับส่วนลด 10%

4. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
 

 

โปรโมชั่น :: นักเรียนเก่าสมัครเรียนโปรแกรมถัดไป รับส่วนลด 5 - 10%
 

คอร์ส Photoshop


เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สามารถใช้ได้กับนักเรียนเก่าที่เคยมาอบรมแล้วเท่านั้น

2. ราคาคอร์สไม่เกิน 8,000 บาท รับส่วนลด 5%

3. ราคาคอร์สเกิน 8,000 บาทขึ้นไปรับส่วนลด 10%

4. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
 

 

โปรโมชั่น :: จับกลุ่มมาเรียน 4 ท่าน จ่าย 3 ฟรี 1เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สิทธิ์นี้ใช้ได้กับลูกค้าที่จับกลุ่มกันมาเรียนเองเท่านั้น

2. การจับกลุ่มมาเรียน ต้องมาอบรมพร้อมกันทุกท่านภายในคอร์สเดียวกันเท่านั้น

3. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
 

 

โปรโมชั่น :: Package Courseเงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สิทธิ์นี้ใช้ได้กับลูกค้าที่จับกลุ่มกันมาเรียนเองเท่านั้น

2. การจับกลุ่มมาเรียน ต้องมาอบรมพร้อมกันทุกท่านภายในคอร์สเดียวกันเท่านั้น

3. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ